Skicování & kresba

Skica je prvotním kresebným záznamem myšlenky, nápadu. Je rychlá, má svá specifika. Postupem doby se stala i prezentačním až marketingovým nástrojem. Například automobilky v dnešní době pracují ve svých materiálech a výstupech s designérskými skicami naprosto běžně. Na designérské skice je totiž něco přitažlivého. Je dynamická, krásná v tom, že umožňuje každému domýšlet si reálný obraz skicovaného objektu dle svého, ale přitom stále dává dostatečně popisný obraz, aniž bychom si jej museli domýšlet, pokud se nám nechce. Skica tak může být velice poutavým a profesionálním nástrojem pro prezentaci.