Logo & logotyp

Často se setkáte s pojmy logo a logotyp. Jaký je mezi nimi rozdíl? Logo (z řeckého logos - znak) představuje čistě grafický prvek. Logotyp je v podstatě logo tvořené buď přímo písemným označením, nebo logo a k tomu písemné označení. Logo i logotyp mohou být součástí jedné značky, ale stejně tak mohou dobře fungovat i samostatně. Někdy může být obtížné odlišit, zda se jedná ještě o logo, nebo o logotyp. Pravdou ale je, že sebekreativnější logotyp by měl zůstat vždy dostatečně čitelný. Přes všechny poučky je však hojně rozšířeno prosté užívání pojmu logo pro všechny podoby a varianty značky. Ani u nás se nemusíte bát, že bychom nerozuměli tomu, co potřebujete navrhnout.